Search Results

Displaying ( 1-20) of    44
Current search condition
Disease/theme:Change >
not selected
Sorting:
Disease/theme 21-hydroxylase deficiency
Date of issue 10 Apr 2022
Disease/theme Acute otitis media in children
Date of issue 20 Jun 2020
Disease/theme Autoimmune pancreatitis
Date of issue
Disease/theme Cervical cancer screening
Date of issue
Disease/theme Childrearing support in older primiparas
Date of issue
Disease/theme Chronic pain
Date of issue 7 Nov 2021
Disease/theme Congenital hyperinsulinism
Date of issue
Disease/theme endoscopic ultrasound/ultrasonography-guided biliary drainage
Date of issue 1 Jul
Disease/theme helicobacter pylori infection in childhood
Date of issue 1 Dec
Disease/theme IgG4-related sclerosing cholangitis
Date of issue 1 Jan
Disease/theme Infection control in urology including urinary tract management
Date of issue 3 Sep 2021
Disease/theme Intravenous conscious sedation in Dentistry
Date of issue
Displaying ( 1-20) of    44
1
 
2
 
3
>
21-hydroxylase deficiency
Tomohiro Ishii, Kenichi Kashimada, Naoko Amano, Kei Takasawa, Akari Nakamura-Utsunomiya, Shuichi Yatsuga, Tokuo Mukai, Shinobu Ida, Mitsuhisa Isobe, Masaru Fukushi, Hiroyuki Satoh, Kaoru Yoshino, Michio Otsuki, Takuyuki Katabami, Toshihiro Tajima
10 Apr 2022
Acute otitis media in children
Tatsuya Hayashi, Ken Kitamura, Sho Hashimoto, Muneki Hotomi, Hiromi Kojima, Fumiyo Kudo, Yumiko Maruyama, Shoichi Sawada, Hidenobu Taiji, Goro Takahashi, Haruo Takahashi, Yoshifumi Uno, Hisakazu Yano
20 Jun 2020
Anterior cruciate ligament injury
Yasuyuki Ishibashi, Nobuo Adachi, Hideyuki Koga, Eiji Kondo, Ryosuke Kuroda, Tatsuo Mae, Yuji Uchino
13 Dec 2019
Apheresis
Takaya Abe, Hidenori Matsuo, Ryuzo Abe, Shinji Abe, Hiroaki Asada, Akira Ashida, Akiyasu Baba, Kei Eguchi, Yutaka Eguchi, Yoshihiro Endo, Yoshihiro Fujimori, Kengo Furuichi, Yutaka Furukawa, Mayumi Furuya, Tomoki Furuya, Norio Hanafusa, Wataru Hara, Mariko Harada-Shiba, Midori Hasegawa, Noriyuki Hattori, Motoshi Hattori, Sumi Hidaka, Toshihiko Hidaka, Chika Hirayama, Shigaku Ikeda, Hideaki Imamura, Kazuaki Inoue, Keita Ishizuka, Kiyonobu Ishizuka, Takafumi Ito, Hitomi Iwamoto, Syoko Izaki, Maki Kagitani, Shuzo Kaneko, Naoto Kaneko, Takuro Kanekura, Kiyoki Kitagawa, Makio Kusaoi, Youwei Lin, Takeshi Maeda, Hisashi Makino, Shigeki Makino, Kenichi Matsuda, Takao Matsugane, Yusuke Minematsu, Michio Mineshima, Kenichiro Miura, Katsuichi Miyamoto, Takeshi Moriguchi, Mayumi Murata,
Makoto Naganuma, Hajime Nakae, Shinya Narukawa, Atsushi Nohara, Kyoichi Nomura, Hirofumi Ochi, Atsushi Ohkubo, Takayasu Ohtake, Kazuya Okada, Tomokazu Okado, Yoshiki Okuyama, Susumu Omokawa, Satoru Oji, Norihiko Sakai, Yuichiro Sakamot
7 Dec 2021
Aspiration and pharyngeal residue
Junko Sugama, Miyuki Ishibasi, Erika Ota, Yayoi Kamakura, Eiichi Saitoh, Hiromi Sanada, Takeo Nakayama, Takeshi Nomura, Masako Yamada, Gojiro Nakagami, Naoko Sato, Seiko Shibata, Takashi Hase, Junko Fukada, Tatsuto Miki, Mikiko Arita, Tamae Urai, Yohei Okawa, Aya Kitamura, Misako Dai, Toshiaki Takahashi, Nao Tamai, Itoko Tobita, Hiroshi Noguchi, Masaru Matsumoto, Yuka Miura, Kanae Mukai, Yuko Mugita, Mikako Yoshida, Masako Kurachi, Takako Shirasaka, Yukiko Yamane
18 Jun 2022
Chronic pain
The Committee for Clinical Practice Guideline for the Management of Chronic Pain
The Japan Society of Acupuncture and Moxibustion
Japanese Association for the Study of Musculoskeletal Pain
Japanese Society of Orofacial Pain
The Japanese Headache Society
Japan College of Fibromyalgia Investigation
Japanese Association for the Study of Pain
Japan Society of Pain Clinicians
Japanese Association for the Study of Pain Rehabilitation
The Japanese Society for the Study of Chronic Pain
The Japanese Society for the Study of Low Back Pain
7 Nov 2021
Drug therapy for COVID-19
Kazuma Yamakawa, Ryo Yamamoto, Takero Terayama, Hideki Hashimoto, Tadashi Ishihara, Go Ishimaru, Haruki Imura, Hiromu Okano, Chihiro Narita, Takuya Mayumi, Hideto Yasuda, Kohei Yamada, Hiroyuki Yamada, Tatsuya Kawasaki, Nobuaki Shime, Kent Doi, Moritoki Egi, Hiroshi Ogura, Morio Aihara, Shigeki Kushimoto, Osamu Nishida, Special Committee of the Japanese Clinical Practice Guidelines for the Management of Sepsis and Septic Shock 2020 (J-SSCG 2020), the COVID-19 Task Force
19 Oct 2022
endoscopic ultrasound/ultrasonography-guided biliary drainage
Hiroyuki Isayama
Yousuke Nakai
Takao Itoi
Ichiro Yasuda
Hiroshi Kawakami
Shomei Ryozawa
Masayuki Kitano
Atsushi Irisawa
Akio Katanuma
Kazuo Hara
Takuji Iwashita
Naotaka Fujita
Kenji Yamao
Masahiro Yoshida
Kazuo Inui
July Jul
helicobacter pylori infection in childhood
Seiichi Kato
Toshiaki Shimizu
Shigeru Toyoda
Benjamin D. Gold
Shinobu Ida
Takashi Ishige
Shigeru Fujimura
Shigeru Kamiya
Mutsuko Konno
Kentaro Kuwabara
Kosuke Ushijima
Norikazu Yoshimura
Yoshiko Nakayama
December Dec
Hereditary colon cancer
Naohiro Tomita, Hideyuki Ishida, Kohji Tanakaya, Tatsuro Yamaguchi, Kensuke Kumamoto, Toshiaki Tanaka, Takao Hinoi, Yasuyuki Miyakura, Hirotoshi Hasegawa, Tetsuji Takayama, Hideki Ishikawa, Takeshi Nakajima, Akiko Chino, Hideki Shimodaira, Akira Hirasawa, Yoshiko Nakayama, Shigeki Sekine, Kazuo Tamura, Kiwamu Akagi, Yuko Kawasaki, Hirotoshi Kobayashi, Masami Arai, Michio Itabashi, Yojiro Hashiguchi, Kenichi Sugihara, Japanese Society for Cancer of the Colon, Rectum
29 Jan 2021
Hyperuricemia and gout
Ichiro Hisatome
Kimiyoshi Ichida
Ikuo Mineo
Akira Ohtahara
Kazuhide Ogino
Masanari Kuwabara
Nobukazu Ishizaka
Shunya Uchida
Masafumi Kurajoh
Kentaro Kohagura
Yasuto Sato
Atsuo Taniguchi
Takuya Tsuchihashi
Chihiro Terai
Takeo Nakamura
Tomoya Hamaguchi
Toshihiro Hamada
Shin Fujimori
Ikuko Masuda
Yuji Moriwaki
Tetsuya Yamamoto
30 Mar 2020
IgG4-related sclerosing cholangitis
Terumi Kamisawa
Takahiro Nakazawa
Susumu Tazuma
Yoh Zen
Atsushi Tanaka
Hirotaka Ohara
Takashi Muraki
Kazuo Inui
Dai Inoue
Takayoshi Nishino
Itaru Naitoh
Takao Itoi
Kenji Notohara
Atsushi Kanno
Kensuke Kubota
Kenji Hirano
Hiroyuki Isayama
Kyoko Shimizu
Toshio Tsuyuguchi
Tooru Shimosegawa
Shigeyuki Kawa
Tsutomu Chiba
Kazuichi Okazaki
Hajime Takikawa
Wataru Kimura
Michiaki Unno
Masahiro Yoshida
January Jan
Infection control in urology including urinary tract management
Satoshi Takahashi, Soichi Arakawa, Kiyohito Ishikawa, Jun Kamei, Kanao Kobayashi, Katsumi Shigemura, Satoru Takahashi, Yoshiki Hiyama, Ryoichi Hamasuna, Hiroshi Hayami, Satoshi Yazawa, Mitsuru Yasuda, Yoshikazu Togo, Shingo Yamamoto, Koichiro Wada, Toyohiko Watanabe
3 Sep 2021
Lateral humeral epicondylitis
Masatoshi Amako, Takeshi Arai, Kousuke Iba, Masayoshi Ikeda, Hiroyasu Ikegami, Hideaki Imada, Akihiro Kanamori, Jiro Namba, Yasumasa Nishiura, Masato Okazaki, Osamu Soejima, Toshikazu Tanaka, Masahiro Tatebe, Yasuhiro Yoshikawa, Katsuji Suzuki
16 Dec 2021
Displaying ( 1-20) of    44
1
 
2
 
3
>

×