Search Results

Displaying ( 1-20) of    44
Current search condition
Disease/theme:Change >
not selected
Sorting:
Disease/theme IgG4-related sclerosing cholangitis
Date of issue 1 Jan
Disease/theme Prevention and treatment of infective endocarditis
Date of issue 5 Jul 2019
Disease/theme less common site and rare site endometriosis
Date of issue 20 Oct 2020
Disease/theme Childrearing support in older primiparas
Date of issue
Disease/theme Reinstatement in occupational health
Date of issue 22 Jan 2020
Disease/theme Sjögren's syndrome
Date of issue
Disease/theme Intravenous conscious sedation in Dentistry
Date of issue
Disease/theme Cervical cancer screening
Date of issue
Disease/theme helicobacter pylori infection in childhood
Date of issue 1 Dec
Displaying ( 1-20) of    44
1
 
2
 
3
>
Drug therapy for COVID-19
Kazuma Yamakawa, Ryo Yamamoto, Takero Terayama, Hideki Hashimoto, Tadashi Ishihara, Go Ishimaru, Haruki Imura, Hiromu Okano, Chihiro Narita, Takuya Mayumi, Hideto Yasuda, Kohei Yamada, Hiroyuki Yamada, Tatsuya Kawasaki, Nobuaki Shime, Kent Doi, Moritoki Egi, Hiroshi Ogura, Morio Aihara, Shigeki Kushimoto, Osamu Nishida, Special Committee of the Japanese Clinical Practice Guidelines for the Management of Sepsis and Septic Shock 2020 (J-SSCG 2020), the COVID-19 Task Force
19 Oct 2022
IgG4-related sclerosing cholangitis
Terumi Kamisawa
Takahiro Nakazawa
Susumu Tazuma
Yoh Zen
Atsushi Tanaka
Hirotaka Ohara
Takashi Muraki
Kazuo Inui
Dai Inoue
Takayoshi Nishino
Itaru Naitoh
Takao Itoi
Kenji Notohara
Atsushi Kanno
Kensuke Kubota
Kenji Hirano
Hiroyuki Isayama
Kyoko Shimizu
Toshio Tsuyuguchi
Tooru Shimosegawa
Shigeyuki Kawa
Tsutomu Chiba
Kazuichi Okazaki
Hajime Takikawa
Wataru Kimura
Michiaki Unno
Masahiro Yoshida
January Jan
Apheresis
Takaya Abe, Hidenori Matsuo, Ryuzo Abe, Shinji Abe, Hiroaki Asada, Akira Ashida, Akiyasu Baba, Kei Eguchi, Yutaka Eguchi, Yoshihiro Endo, Yoshihiro Fujimori, Kengo Furuichi, Yutaka Furukawa, Mayumi Furuya, Tomoki Furuya, Norio Hanafusa, Wataru Hara, Mariko Harada-Shiba, Midori Hasegawa, Noriyuki Hattori, Motoshi Hattori, Sumi Hidaka, Toshihiko Hidaka, Chika Hirayama, Shigaku Ikeda, Hideaki Imamura, Kazuaki Inoue, Keita Ishizuka, Kiyonobu Ishizuka, Takafumi Ito, Hitomi Iwamoto, Syoko Izaki, Maki Kagitani, Shuzo Kaneko, Naoto Kaneko, Takuro Kanekura, Kiyoki Kitagawa, Makio Kusaoi, Youwei Lin, Takeshi Maeda, Hisashi Makino, Shigeki Makino, Kenichi Matsuda, Takao Matsugane, Yusuke Minematsu, Michio Mineshima, Kenichiro Miura, Katsuichi Miyamoto, Takeshi Moriguchi, Mayumi Murata,
Makoto Naganuma, Hajime Nakae, Shinya Narukawa, Atsushi Nohara, Kyoichi Nomura, Hirofumi Ochi, Atsushi Ohkubo, Takayasu Ohtake, Kazuya Okada, Tomokazu Okado, Yoshiki Okuyama, Susumu Omokawa, Satoru Oji, Norihiko Sakai, Yuichiro Sakamot
7 Dec 2021
Hereditary colon cancer
Naohiro Tomita, Hideyuki Ishida, Kohji Tanakaya, Tatsuro Yamaguchi, Kensuke Kumamoto, Toshiaki Tanaka, Takao Hinoi, Yasuyuki Miyakura, Hirotoshi Hasegawa, Tetsuji Takayama, Hideki Ishikawa, Takeshi Nakajima, Akiko Chino, Hideki Shimodaira, Akira Hirasawa, Yoshiko Nakayama, Shigeki Sekine, Kazuo Tamura, Kiwamu Akagi, Yuko Kawasaki, Hirotoshi Kobayashi, Masami Arai, Michio Itabashi, Yojiro Hashiguchi, Kenichi Sugihara, Japanese Society for Cancer of the Colon, Rectum
29 Jan 2021
Penile cancer
Takahiro Yamaguchi, Yutaka Sugiyama, Toshiaki Tanaka, Tomokazu Kimura, Yasushi Yumura, Masahiro Nakano, Takayuki Sugiyama, Noriyoshi Miura, Masato Goya, Akira Yamamoto, Satoru Takahashi, Yuji Miura, Toyonori Tsuzuki, Naoya Masumori, Hiroyuki Nishiyama, Masahiro Yao, Takuya Koie, Hideaki Miyake, Takashi Saika, Seiichi Saito, Tetsuo Akimoto, Tsutomu Tamada, Yuichi Ando, Satoru Takahashi, Takaaki Suzuki, Shiro Hinotsu, Tomomi Kamba
28 May 2022
Prevention and treatment of infective endocarditis
Satoshi Nakatani, Takahiro Ohara, Kyomi Ashihara, Chisato Izumi, Shiro Iwanaga, Kiyoyuki Eishi, Yutaka Okita, Masao Daimon, Toshimi Kimura, Kazunori Toyoda, Hiroyuki Nakase, Kazuhiko Nakano, Masahiro Higashi, Kotaro Mitsutake, Tomoaki Murakami, Satoshi Yasukochi, Shuhei Okazaki, Haruo Sakamoto, Hiroshi Tanaka, Ichiro Nakagawa, Ryota Nomura, Katsuhito Fujiu, Takashi Miura, Toshio Morizane, on behalf of the Japanese Circulation Society Joint Working Group
5 Jul 2019
less common site and rare site endometriosis
Tetsuya Hirata, Kaori Koga, Kentaro Kai, Hidetaka Katabuchi, Mari Kitade, Jo Kitawaki, Masatoshi Kurihara, Naoko Takazawa, Toshiaki Tanaka, Fuminori Taniguchi, Jun Nakajima, Hisashi Narahara, Tasuku Harada, Shigeo Horie, Ritsuo Honda, Koji Murono, Kotaro Yoshimura, Yutaka Osuga
20 Oct 2020
Primary aldosteronism
Mitsuhide Naruse, Takuyuki Katabami, Hirotaka Shibata, Masakatsu Sone, Katsutoshi Takahashi, Akiyo Tanabe, Shoichiro Izawa, Takamasa Ichijo, Michio Otsuki, Masao Omura, Yoshihiro Ogawa, Yutaka Oki, Isao Kurihara, Hiroki Kobayashi, Ryuichi Sakamoto, Fumitoshi Satoh, Yoshiyu Takeda, Tomoaki Tanaka, Kouichi Tamura, Mika Tsuiki, Shigeatsu Hashimoto, Tomonobu Hasegawa, Takanobu Yoshimoto, Takashi Yoneda, Koichi Yamamoto, Hiromi Rakugi, Norio Wada, Aya Saiki, Youichi Ohno, Tatsuya Haze
April Apr
Hyperuricemia and gout
Ichiro Hisatome
Kimiyoshi Ichida
Ikuo Mineo
Akira Ohtahara
Kazuhide Ogino
Masanari Kuwabara
Nobukazu Ishizaka
Shunya Uchida
Masafumi Kurajoh
Kentaro Kohagura
Yasuto Sato
Atsuo Taniguchi
Takuya Tsuchihashi
Chihiro Terai
Takeo Nakamura
Tomoya Hamaguchi
Toshihiro Hamada
Shin Fujimori
Ikuko Masuda
Yuji Moriwaki
Tetsuya Yamamoto
30 Mar 2020
Aspiration and pharyngeal residue
Junko Sugama, Miyuki Ishibasi, Erika Ota, Yayoi Kamakura, Eiichi Saitoh, Hiromi Sanada, Takeo Nakayama, Takeshi Nomura, Masako Yamada, Gojiro Nakagami, Naoko Sato, Seiko Shibata, Takashi Hase, Junko Fukada, Tatsuto Miki, Mikiko Arita, Tamae Urai, Yohei Okawa, Aya Kitamura, Misako Dai, Toshiaki Takahashi, Nao Tamai, Itoko Tobita, Hiroshi Noguchi, Masaru Matsumoto, Yuka Miura, Kanae Mukai, Yuko Mugita, Mikako Yoshida, Masako Kurachi, Takako Shirasaka, Yukiko Yamane
18 Jun 2022
Reinstatement in occupational health
Kojimahara N
Muto G
Teruya K
Nogawa K
Doki S
22 Jan 2020
helicobacter pylori infection in childhood
Seiichi Kato
Toshiaki Shimizu
Shigeru Toyoda
Benjamin D. Gold
Shinobu Ida
Takashi Ishige
Shigeru Fujimura
Shigeru Kamiya
Mutsuko Konno
Kentaro Kuwabara
Kosuke Ushijima
Norikazu Yoshimura
Yoshiko Nakayama
December Dec
Displaying ( 1-20) of    44
1
 
2
 
3
>

×