The Japanese Society for Apheresis clinical practice guideline for therapeutic apheresis

Bibliographic information
Bibliographic information

The Japanese Society for Apheresis clinical practice guideline for therapeutic apheresis

Takaya Abe, Hidenori Matsuo, Ryuzo Abe, Shinji Abe, Hiroaki Asada, Akira Ashida, Akiyasu Baba, Kei Eguchi, Yutaka Eguchi, Yoshihiro Endo, Yoshihiro Fujimori, Kengo Furuichi, Yutaka Furukawa, Mayumi Furuya, Tomoki Furuya, Norio Hanafusa, Wataru Hara, Mariko Harada-Shiba, Midori Hasegawa, Noriyuki Hattori, Motoshi Hattori, Sumi Hidaka, Toshihiko Hidaka, Chika Hirayama, Shigaku Ikeda, Hideaki Imamura, Kazuaki Inoue, Keita Ishizuka, Kiyonobu Ishizuka, Takafumi Ito, Hitomi Iwamoto, Syoko Izaki, Maki Kagitani, Shuzo Kaneko, Naoto Kaneko, Takuro Kanekura, Kiyoki Kitagawa, Makio Kusaoi, Youwei Lin, Takeshi Maeda, Hisashi Makino, Shigeki Makino, Kenichi Matsuda, Takao Matsugane, Yusuke Minematsu, Michio Mineshima, Kenichiro Miura, Katsuichi Miyamoto, Takeshi Moriguchi, Mayumi Murata, Makoto Naganuma, Hajime Nakae, Shinya Narukawa, Atsushi Nohara, Kyoichi Nomura, Hirofumi Ochi, Atsushi Ohkubo, Takayasu Ohtake, Kazuya Okada, Tomokazu Okado, Yoshiki Okuyama, Susumu Omokawa, Satoru Oji, Norihiko Sakai, Yuichiro Sakamoto, Shigeru Sasaki, Motoyoshi Sato, Mariko Seishima, Hidetoshi Shiga, Homare Shimohata, Noriko Sugawara, Kohei Sugimoto, Yasushi Suzuki, Masato Suzuki, Takashi Tajima, Yasuhiro Takikawa, Satoru Tanaka, Kenjiro Taniguchi, Satoko Tsuchida, Tatsuo Tsukamoto, Kenji Tsushima, Yasunori Ueda, Takashi Wada, Hiromichi Yamada, Hiroyuki Yamada, Toshihiko Yamaka, Ken'ichiro Yamamoto, Yoko Yokoyama, Norihito Yoshida, Toyokazu Yoshioka, Ken Yamaji
Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2021 Dec;25(6):728-876.
First published: 07 December 2021

Bibliographic information

×